Informacje o Kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Słupsku
Katarzyna Skoczeń

Kancelaria Komornicza nr VII w Słupsku istnieje od 2003r.

Kancelaria ma bezpośredni dostęp do:

  • Rejestru PESEL (Źródło/PL.ID)
  • Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)
  • Portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU)
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)
  • Rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków Miasta i Powiatu Słupsk (WebEWiD)
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE-ZUS)
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2)
  • Elektronicznego Systemu Zapytań o Rachunki Bankowe (OGNIVO)
  • Usługi Komornik-Online