Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa obejmuje obszar Sądu Rejonowego w Słupsku, tj.:

- Miasto i gminę Słupsk
- Gminę Dębnica Kaszubska
- Gminę Ustka
- Gminę Smołdzino
- Gminę Główczyce
- Gminę Kobylnica
- Gminę Damnica